Aktualności

Zaproszenie do składania wniosków EUROPE DIRECT 2021-2025

Komisja Europejska za pośrednictwem Przedstawicielstwa w Polsce, ogłasza zaproszenie do składania wniosków w celu wybrania partnerów do prowadzenia punktów EUROPE DIRECT w latach 2021–2025. Partnerzy ...

Budżet UE na 2021 r.: Roczny budżet dla odbudowy gospodarczej w Europie

Komisja zaproponowała dzisiaj budżet UE na 2021 r. w wysokości 166,7 mld euro, uzupełniony o 211 mld euro w formie dotacji i ok. 133 mld euro w formie pożyczek udzielanych w ramach Next Generation EU ...

Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie nowego planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej

W dniu dzisiejszym Komisja rozpoczyna ogólnounijne konsultacje społeczne, których celem jest zapewnienie, by nowy plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej odzwierciedlał doświadczenia UE w dziedz...

UE przeznacza środki na transport środków medycznych, zespołów medycznych i pacjentów

Państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą ubiegać się o dodatkowe finansowanie za pośrednictwem instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych, z przeznaczeniem na transport podstawowych towarów, ...

Komisja Europejska przyjęła sprawozdanie na temat skutków zmian demograficznych w Europie

Komisja Europejska przyjęła 17 czerwca 2020 r. pierwsze sprawozdanie na temat skutków zmian demograficznych. Przedstawiono w nim czynniki napędzające te długoterminowe zmiany oraz ich skutki w całej E...

Koronawirus: Komisja przedstawia unijną strategię szczepień

Aby chronić ludzi na całym świecie, Komisja Europejska przedstawiła dziś europejską strategię mającą przyspieszyć opracowanie, produkcję i dystrybucję szczepionek przeciwko COVID-19. Skuteczna i bezpi...

Kontakt