Aktualności

Mobilność ekologiczna: badania emisji z samochodów w rzeczywistych warunkach jazdy

W odpowiedzi na orzeczenie Sądu Komisja proponuje, aby ponownie wprowadzić do prawodawstwa, które zostanie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę, niektóre aspekty badań emisji w rzeczywistych war...

Pierwszy rok obowiązywania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Przy okazji spotkania podsumowującego pierwszy rok stosowania unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Komisja Europejska publikuje wyniki specjalnego badania Eurobarometr dotyczącego...

Zaproszenie: Z Widokiem na nowy Parlament Europejski

Jak w tegorocznych wyborach zagłosowali Europejczycy? Jaki będzie nowy Parlament Europejski? Kto obejmie najważniejsze urzędy w UE? W imieniu Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego oraz Przedst...

UE: nowe przepisy i gwarancje w postępowaniu karnym

Dzisiaj wchodzi w życie dyrektywa w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci. Jest to ostatnia z sześciu dyrektyw UE gwarantujących obywatelom w całej UE prawa procesowe, dzięki której mogą oni obecni...

Komisja Europejska przedstawia sprawozdanie na temat Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – 10 lat później

Komisja Europejska publikuje dzisiaj swoje coroczne sprawozdanie ze stosowania Karty praw podstawowych UE przez instytucje UE i państwa członkowskie. W tym roku przypada 10. rocznica wejścia Karty w ż...

W ponad 85 proc. europejskich kąpielisk jakość wody uznana została za doskonałą

Zgodnie z najnowszym europejskim sprawozdaniem dotyczącym jakości wody w kąpieliskach nieco ponad 85 proc. kąpielisk monitorowanych w ubiegłym roku w Europie spełniało najwyższe i najbardziej rygoryst...

Kontakt