Aktualności

Zamknięcie biura ED-Wrocław dla beneficjentów w okresie 16 marca - 29 maja 2020 r.

Szanowni Państwo, w związku ogłoszonym stanem epidemii COVID-19, ogłoszonymi restrykcjami dotyczącymi bezpieczenstwa, , zarządzeniem Zarządu Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrell...

Rządy prawa w Polsce: wzrastające obawy wśród posłów

Ciągłe i systematyczne ataki na niezawisłość sądownictwa, instytucje demokratyczne i prawa mniejszości Wezwanie do rozszerzenia toczących się postępowań na mocy art. 7 w celu rozwiązania narastających...

Zaproszenie: Konkurs "Europa 2020"

Jaka jest przyszłość Europy? Podziel się Twoją wizją Unii Europejskiej w 2050 roku! Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Europa 2050” organizowanym przez ...

Pomoc państwa: Komisja zatwierdza polski program subsydiowanych kredytów o wartości 2,2 mld euro dla dużych przedsiębiorstw

Komisja Europejska zatwierdziła polski program subsydiowanych kredytów służący wsparciu dużych przedsiębiorstw w związku z epidemią koronawirusa. Środek ten zatwierdzono na podstawie tymczasowych ram ...

Globalna reakcja na pandemię koronawirusa: EU przeznacza dodatkowe 50 mln EUR na pomoc humanitarną

Komisja Europejska zapowiedziała dziś przeznaczenie dodatkowej kwoty 50 mln euro na pomoc humanitarną w obliczu dramatycznego wzrostu potrzeb na całym świecie, spowodowanego pandemią koronawirusa. Śro...

Kontakt