Aktualności

Domowy turniej planszówkowy UNI! Gra regionów

Zimno i ponuro za oknem? Najlepiej spędzić ten czas w domu razem z planszówkami ucząc się przy tym, jak działa Unia Europejska w praktyce! Ponieważ ze względu na aktualnie obowiązujące restrykcje spow...

Przystępne cenowo, dostępne i bezpieczne leki dla wszystkich: Komisja przedstawia strategię farmaceutyczną dla Europy

Komisja przyjęła dziś strategię farmaceutyczną dla Europy, aby zapewnić pacjentom dostęp do innowacyjnych i przystępnych cenowo leków oraz wspierać konkurencyjność, innowacyjność i zrównoważony charak...

Unijny plan działania w sprawie równości płci: kobiety i dziewczęta w centrum światowej odbudowy na rzecz powszechnej równości płci

Komisja Europejska i wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa przedstawili dziś ambitne plany dotyczące propagowania równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet we ws...

Włączenie społeczne dla wszystkich: Komisja przedstawia plan działania na rzecz integracji i włączenia społecznego na lata 2021–2027

Komisja przedstawia dziś plan działania na rzecz integracji i włączenia społecznego na lata 2021–2027. Plan działania wspiera włączenie społeczne dla wszystkich, uznaje ważny wkład migrantów w budowan...

Wyniki nowego sondażu – obywatele chcą większego zaangażowania UE w walkę z pandemią

Zmagając się z drugą falą pandemii COVID-19, dwie trzecie obywateli UE opowiada się za zwiększeniem kompetencji Unii Europejskiej i większymi środkami na walkę z kryzysem. Parlament Europejski opublik...

Koronawirus: Komisja zatwierdza umowę z CureVac, aby zapewnić dostęp do potencjalnej szczepionki

Komisja Europejska zatwierdziła dziś piątą umowę z europejską firmą farmaceutyczną CureVac, w której przewidziano wstępny zakup 225 mln dawek w imieniu wszystkich państw członkowskich UE oraz opcję za...

Kontakt