Aktualności

30 lat istnienia programu Interreg

Współpraca transgraniczna: unijny program Interreg obchodzi okrągłą rocznicę: dzięki niemu od 30 lat unijni mieszkańcy UE stają się sobie bliżsi W 2020 r. upływa 30 lat od momentu zapoczątkowania prog...

UE inwestuje ponad 100 mln euro w nowe projekty LIFE na rzecz zielonej Europy neutralnej dla klimatu

Komisja Europejska ogłosiła dzisiaj, że przeznaczy 101,2 mln euro na inwestycję w najnowsze projekty w ramach programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE). Finansowanie pozwoli wesprzeć dzies...

Prognoza gospodarcza z zimy 2020 r.: słabszy wzrost w obliczu niesprzyjających warunków

W opublikowanej 13 lutego 2020 r. prognozie gospodarczej z 2020 r. przewiduje się, że gospodarka europejska będzie nadal podążać drogą stałego, umiarkowanego wzrostu. Okres nieprzerwanego wzrostu, któ...

Parlament Europejski zatwierdził umowy o wolnym handlu i ochronie inwestycji UE- Wietnam

Umowa o wolnym handlu UE-Wietnam stopniowo zlikwiduje prawie wszystkie cła Porozumienie zawiera wiążące przepisy dotyczące klimatu, prawa pracy i praw człowieka Zbliżenie UE do handlu międzyregionalne...

Przyszłe stosunki UE-Wielka Brytania: „Równe warunki działania”, kluczowe dla zapewnienia uczciwej konkurencji

Należy zachować integralność jednolitego rynku UE i unii celnej Powinno istnieć „dynamiczne dostosowanie” przepisów UE i Wielkiej Brytanii UE musi chronić swoje najbardziej wrażliwe sektory Parlament...

Zaproszenie: Konkurs grantowy na prowadzenie Punktów Europe Direct

Komisja Europejska wkrótce ogłosi zaproszenie do składania wniosków, którego celem będzie wybór partnerów do prowadzenia Punktów Europe Direct w latach 2021-2025. Składanie wniosków odbywać się będzie...

Kontakt