Aktualności

Nowy start w obszarze migracji: budowanie zaufania i nowa równowaga między odpowiedzialnością a solidarnością

Komisja Europejska proponuje nowy pakt o migracji i azylu, obejmujący wszystkie elementy niezbędne do kompleksowego europejskiego podejścia do migracji Określa on usprawnione i szybsze procedury z zak...

NextGenerationEU: Komisja przedstawia kolejne kroki w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności o wartości 672,5 mld EUR

Komisja Europejska określiła strategiczne wytyczne dotyczące wdrażania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w swojej rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2021 r....

Zaproszenie do składania wniosków w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu: 1 mld euro na inwestycje przyspieszające ekologiczną i cyfrową transformację UE

Komisja Europejska postanowiła ogłosić dziś zaproszenie do składania wniosków o wartości 1 mld euro na projekty w zakresie badań naukowych i innowacji dotyczące kryzysu klimatycznego i ochrony unikaln...

Orędzie o stanie Unii: Komisja proponuje ambitniejszy cel klimatyczny: obniżenie emisji do 2030 r. o 55%

Komisja Europejska przedstawiła dziś plan obniżenia emisji gazów cieplarnianych w UE do 2030 r. o co najmniej 55% w stosunku do poziomu z 1990 r. Taki ambitny cel na kolejną dekadę pozwoli Unii obrać ...

Orędzie o stanie Unii wygłoszone przez przewodniczącą von der Leyen: wyznaczamy drogę wyjścia z kryzysu związanego z koronawirusem i kurs na przyszłość

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zobowiązała się dzisiaj, że Komisja Europejska będzie stymulować trwałą i ukierunkowaną na przemiany odbudowę, dzięki której Europa będzie odgr...

WHO i Komisja inicjują działanie rady ds. ułatwień w celu wzmocnienia globalnej współpracy

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus zainicjowali dziś pierwsze posiedzenie Rady Wysokiego Szczebla ds. Ułatwień i mu współprzew...

Kontakt