Aktualności

Zamknięcie biura ED-Wrocław dla beneficjentów w okresie 16 marca - 10 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo, w związku zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusa SARS-Cov-2, wzrastającą liczbą zachorowań na COVID-19 we Wrocławiu, zarządzeniem Zarządu Fundacji Wspierania Organizacji Pozarząd...

Koronawirus: Komisja mobilizuje wszystkie swoje zasoby w celu ochrony życia i źródeł utrzymania

Ratowanie życia i wspieranie źródeł utrzymania w czasach ostrego kryzysu mają zasadnicze znaczenie. Komisja podejmuje dalsze kroki, proponując stworzenie instrumentu solidarności (zwanego SURE) w wyso...

Komisja Europejska publikuje wytyczne dla producentów sprzętu medycznego

Komisja udostępnia dziś wytyczne, aby pomóc producentom w zwiększeniu produkcji podstawowego sprzętu medycznego i materiałów medycznych w trzech obszarach: produkcja masek i innych środków ochrony ind...

Komisja Europejska przedstawia praktyczne wskazówki dotyczące wprowadzenia w życie tymczasowego ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj wskazówki dotyczące wprowadzenia w życie tymczasowego ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE. Wraz z wskazówkami na rzecz zapewnienia swobodnego przepł...

Mobilność pracowników o kluczowym znaczeniu - Komisja Europejska daje praktyczne wytyczne

Komisja wydała dzisiaj nowe praktyczne zalecenia, których celem jest zapewnienie, aby pracownicy mobilni w obrębie UE – zwłaszcza zatrudnieni w zawodach o krytycznym znaczeniu dla walki z pandemią kor...

Kontakt