O PIEED-Wrocław


Organizacją prowadzącą Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Wrocław jest stowarzyszenie Centrum Edukacji i Badań Społecznych, które działalność rozpoczęło w 2006 roku. Od tej pory zrealizowaliśmy wiele projektów finansowanych w ramach m.in. programu Uczenie się przez całe życie (podprogram Leonardo da Vinci oraz Grundtvig) oraz programu Erasmus+ (akcja 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych).

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Wrocław prowadzimy od 1 stycznia 2013 r. w partnerstwie z Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella". Nasze biuro mieści się na parterze budynku Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 (http://www.sektor3.wroclaw.pl) ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu.

Naszym głównym celem jest dostarczanie rzetelnych informacji o Unii Europejskiej mieszkańcom województwa dolnośląskiego ze szczególnym uwzględnieniem wrocławian, a także zwiększanie świadomości europejskiej oraz promowanie aktywnego obywatelstwa europejskiego. Nasze działania realizujemy nie tylko poprzez udzielanie szeroko pojętej informacji unijnej, ale także w formie lekcji europejskich, szkoleń oraz warsztatów prowadzonych w m.in. szkołach, świetlicach środowiskowych, domach kultury. Dysponujemy także wieloma publikacjami dotyczącymi Unii Europejskiej w naszej podręcznej biblioteczce. Więcej informacji na temat naszych działań można znaleźć tutaj.