Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

ESK

logo-esk2016Polityka kulturalna Unii Europejskiej jest obszarem działań, skierowanym na wspieranie nwspólnego europejskiego dziedzictwa kulturalnego. Polityka ta opiera się na zasadzie  subsydiarności – inaczej mówiąc, tylko te działania dla kultury prowadzone są na poziomie Wspólnoty, które nie mogą być prowadzone przez poszczególne państwa – razem bądź osobno. Unia wspiera oraz uzupełnia działania państw członkowskich w celu zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego o znaczeniu europejskim.

Podstawą prawną dla polityki kulturalnej jest artykuł 167 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ustanowiono w nim zasady oraz aktualne ramy dla polityki w zakresie kultury. Traktat stanowi, że Unia przyczynia się do rozkwitu kultur państw członkowskich, w poszanowaniu ich różnorodności narodowej, kulturowej i regionalnej, równocześnie podkreślając znaczenie wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Instytucjami zajmującymi się polityką kulturalną w UE są Komisja Europejska - strukturze komisarz odpowiedzialny za sprawy kultury (obecnie Androulla Vassiliou), Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, a także przedstawicielstwa Komisji w krajach trzecich - oraz Rada Unii Europejskiej, a w jej ramach Rada ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu.

W ramach polityki kulturalnej, Unia proponuje szereg programów realizowanych na terytorium Unii, wspierających priorytety tej polityki. Jednym z nich jest program Europejska Stolicy Kultury. Pomysł stworzenia tej inicjatywy zaproponowała Melina Mercouri, ówczesna ministrer kultury Grecji, w trakcie szczytu Rady Unii Europejskiej w 1985 roku i szybko zyskała uznanie reszty państw Wspólnoty. Początkowo, nazwa tego programu brzmiała Europejskie Miasto Kultury, lecz w 1999 roku zmieniona została na aktualnie obowiązującą. W tym samym roku, program zmienił charakter z rządowego na wspólnotowy. Na pierwsze Europejskie Miasto Kultury wybrano Ateny.

Inicjatywa Europejskiej Stolicy Kultury polega na wyborze europejskich miast, w których w ciągu roku organizowane będą liczne przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym – wystawy, koncerty, festiwale itd., które są w głównej mierze finansowane ze środków unijnych. Wyboru miast dokonuje niezależny panel na podstawie programu kulturalnego, który musi mieć wyraźny wymiar europejski, angażować członków społeczności lokalnej w każdym wieku i przyczyniać się do długofalowego rozwoju miasta. W trakcie trwania obchodów promowana jest kultura kraju, w którym położone jest miasto. Program kulturalny obchodów powinien przede wszystkim przyczyniać się do pogłębienia współpracy na płaszczyźnie kultury, a także zwracać uwagę na zróżnicowanie kulturowe i podkreślać wspólne elementy kultury europejskiej.

W 2016 roku, jednym z miast noszących miano Europejskiej Stolicy Kultury jest Wrocław (drugim jest hiszpańskie San Sebastian). Kandydatura Wrocławia zaakceptowana została w czerwcu 2011 roku. Bogata strona internetowa ESK Wrocław 2016 pozwala na zapoznanie się długofalowymi celami, jakie postawiło sobie miasto i koordynatorzy programu. Przede wszystkim chodzi o to, aby mieszkańcy mieli łatwiejszy dostęp do programów kulturalnych i edukacyjnych, a także aby aktywnie uczestniczyli w tworzeniu kultury i mogli bez ograniczeń korzystać z jej różnorodności. Koordynatorzy projektu ESK 2016 dążą do wzrostu rozpoznawalności Wrocławia i regionu Dolnego Śląska w Polsce i w Europie. Postawiono sobie także ambitny cel, aby podwoić liczbę turystów odwiedzających miasto. Celem pobocznym ESK 2016 Wrocław jest też zwiększenie zaangażowania sektora prywatnego we wspieraniu inicjatyw kulturalnych.

Do przygotowania programu artystycznego miasto Wrocław zaprosiło ośmiu kuratorów, odpowiedzialnych za koordynację określonej dziedziny kuratorskiej, a więc: architektura, literatura, film, muzyka, performance, opera, sztuki wizualne i teatr. Miasto Wrocław realizuje program rozwoju i promocji kultury pod szyldem Europejskiej Stolicy Kultury poprzez szereg różnorodnych wydarzeń. Przykładowo – Wrocławski Program Wydawniczy, mający na celu propagowanie wartościowej literatury, skupiąjącej się bardziej na walorach artystycznych i merytorycznych, niż na względach komercyjnych. Program skierowany jest do wydawców i przewiduje wspieranie twórczości i autorów związanych z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem.

Ciekawym projektem jest zorganizowanie w ramach ESK 2016 Miesiąca Lwowskiego we Wrocławiu. Kwiecień 2016 roku poświęcony jest przedstawieniu współczesnego oblicza Ukrainy i miasta Lwowa. Projekt jest o tyle interesujący, że po raz pierwszy w historii Europejskiej Stolicy Kultury, miasto nie leżące na terytorium Unii Europejskiej ma szansę zaistnieć tak szeroko w ramach ESK.

Program Europejska Stolica Kultury przynosi miastom i regionom wiele wymiernych korzyści. Program ten jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw. Przeprowadzone przez Komisję Europejską badania wykazały, że ESK wywarła korzystny wpływ na rozwój kultury i turystyki w poszczególnych miastach, a także, co ważne, wyzwala energię społeczną, poczucie dumy i współodpowiedzialności wśród mieszkańców nominowanych miast.

 

Autor: Michał Kaleta, praktykant PIE Europe Direct-Wrocław
Źródła:
- strona internetowa ESK Wrocław 2016 - http://www.wroclaw2016.pl/
- europa.eu
- strona internetowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

 

 

 

 

Newsletter

Proszę podać adres e-mail.
Niepoprawny adres e-mail.
Taki adres już istnieje.
Adres został dodany.
Zapisz się

 

 


 Znajdź nas na:

  yttwitterfb

europedirect-infolinia

 ke-polska

pe-bi

eu 2018at

eu

eyoc

europa2020

eutube

kacikdladzieci

eu-bookshop

gk

 

 

 

Ostatnia modyfikacja 10-12-2018.