Przystępne cenowo, dostępne i bezpieczne leki dla wszystkich: Komisja przedstawia strategię farmaceutyczną dla Europy
Przystępne cenowo, dostępne i bezpieczne leki dla wszystkich: Komisja przedstawia strategię farmaceutyczną dla Europy

Komisja przyjęła dziś strategię farmaceutyczną dla Europy, aby zapewnić pacjentom dostęp do innowacyjnych i przystępnych cenowo leków oraz wspierać konkurencyjność, innowacyjność i zrównoważony charak...

Unijny plan działania w sprawie równości płci: kobiety i dziewczęta w centrum światowej odbudowy na rzecz powszechnej równości płci
Unijny plan działania w sprawie równości płci: kobiety i dziewczęta w centrum światowej odbudowy na rzecz powszechnej równości płci

Komisja Europejska i wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa przedstawili dziś ambitne plany dotyczące propagowania równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet we ws...

Włączenie społeczne dla wszystkich: Komisja przedstawia plan działania na rzecz integracji i włączenia społecznego na lata 2021–2027
Włączenie społeczne dla wszystkich: Komisja przedstawia plan działania na rzecz integracji i włączenia społecznego na lata 2021–2027

Komisja przedstawia dziś plan działania na rzecz integracji i włączenia społecznego na lata 2021–2027. Plan działania wspiera włączenie społeczne dla wszystkich, uznaje ważny wkład migrantów w budowan...

Wyniki nowego sondażu – obywatele chcą większego zaangażowania UE w walkę z pandemią
Wyniki nowego sondażu – obywatele chcą większego zaangażowania UE w walkę z pandemią

Zmagając się z drugą falą pandemii COVID-19, dwie trzecie obywateli UE opowiada się za zwiększeniem kompetencji Unii Europejskiej i większymi środkami na walkę z kryzysem. Parlament Europejski opublik...

Koronawirus: Komisja zatwierdza umowę z CureVac, aby zapewnić dostęp do potencjalnej szczepionki
Koronawirus: Komisja zatwierdza umowę z CureVac, aby zapewnić dostęp do potencjalnej szczepionki

Komisja Europejska zatwierdziła dziś piątą umowę z europejską firmą farmaceutyczną CureVac, w której przewidziano wstępny zakup 225 mln dawek w imieniu wszystkich państw członkowskich UE oraz opcję za...

Unia równości: Komisja przedstawia swoją pierwszą strategię na rzecz równości osób LGBTIQ w UE.
Unia równości: Komisja przedstawia swoją pierwszą strategię na rzecz równości osób LGBTIQ w UE.

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj pierwszą unijną strategię na rzecz równości lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych, niebinarnych, interseksualnych i queer (LGBTIQ). Jej publikację...

UE zwiększa swój wkład do programu COVAX do 500 mln euro w celu zapewnienia dostępu do szczepionek przeciwko COVID-19 krajom o niskim i średnim dochodzie
UE zwiększa swój wkład do programu COVAX do 500 mln euro w celu zapewnienia dostępu do szczepionek przeciwko COVID-19 krajom o niskim i średnim dochodzie

Unia Europejska ogłosiła dziś, że przeznaczy dodatkowe 100 mln euro w formie dotacji na wsparcie instrumentu COVAX w celu zapewnienia dostępu do przyszłych szczepionek przeciwko COVID-19 krajom o nisk...

Koronawirus: Komisja zatwierdza umowę z sojuszem BioNTech-Pfizer, aby zapewnić dostęp do potencjalnej szczepionki
Koronawirus: Komisja zatwierdza umowę z sojuszem BioNTech-Pfizer, aby zapewnić dostęp do potencjalnej szczepionki

Komisja Europejska zatwierdziła dziś czwartą umowę z firmami farmaceutycznymi BioNTech i Pfizer, która przewiduje wstępny zakup 200 mln dawek w imieniu wszystkich państw członkowskich UE oraz opcję za...

Tworzenie Europejskiej Unii Zdrowotnej: Większa gotowość i reagowanie na sytuacje kryzysowe w Europie
Tworzenie Europejskiej Unii Zdrowotnej: Większa gotowość i reagowanie na sytuacje kryzysowe w Europie

Komisja Europejska podejmuje dziś pierwsze kroki w kierunku utworzenia Europejskiej Unii Zdrowotnej, zapowiedzianej przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen w orędziu o stanie Unii. Komisja przedstaw...

Prognoza gospodarcza z jesieni 2020 r.: Przerwany proces odzyskiwania równowagi – ponowne nasilenie pandemii zwiększa niepewność
Prognoza gospodarcza z jesieni 2020 r.: Przerwany proces odzyskiwania równowagi – ponowne nasilenie pandemii zwiększa niepewność

Pandemia COVID-19 oznacza poważny wstrząs dla gospodarki światowej i unijnej, a jej skutki społeczne i ekonomiczne są bardzo dotkliwe. W pierwszej połowie roku działalność gospodarcza w Europie narażo...