Rządy prawa w Polsce: wzrastające obawy wśród posłów
Rządy prawa w Polsce: wzrastające obawy wśród posłów

Ciągłe i systematyczne ataki na niezawisłość sądownictwa, instytucje demokratyczne i prawa mniejszości Wezwanie do rozszerzenia toczących się postępowań na mocy art. 7 w celu rozwiązania narastających...

Zaproszenie: Konkurs "Europa 2020"
Zaproszenie: Konkurs "Europa 2020"

Jaka jest przyszłość Europy? Podziel się Twoją wizją Unii Europejskiej w 2050 roku! Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Europa 2050” organizowanym przez ...

Pomoc państwa: Komisja zatwierdza polski program subsydiowanych kredytów o wartości 2,2 mld euro dla dużych przedsiębiorstw
Pomoc państwa: Komisja zatwierdza polski program subsydiowanych kredytów o wartości 2,2 mld euro dla dużych przedsiębiorstw

Komisja Europejska zatwierdziła polski program subsydiowanych kredytów służący wsparciu dużych przedsiębiorstw w związku z epidemią koronawirusa. Środek ten zatwierdzono na podstawie tymczasowych ram ...

Globalna reakcja na pandemię koronawirusa: EU przeznacza dodatkowe 50 mln EUR na pomoc humanitarną
Globalna reakcja na pandemię koronawirusa: EU przeznacza dodatkowe 50 mln EUR na pomoc humanitarną

Komisja Europejska zapowiedziała dziś przeznaczenie dodatkowej kwoty 50 mln euro na pomoc humanitarną w obliczu dramatycznego wzrostu potrzeb na całym świecie, spowodowanego pandemią koronawirusa. Śro...

Wzmocnienie odporności Europy: powstrzymanie utraty bioróżnorodności oraz budowa zdrowego i zrównoważonego systemu żywnościowego
Wzmocnienie odporności Europy: powstrzymanie utraty bioróżnorodności oraz budowa zdrowego i zrównoważonego systemu żywnościowego

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj nową kompleksową strategię na rzecz bioróżnorodności, mającą przywrócić ważną rolę przyrody w naszym życiu, oraz strategię „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliweg...

Europejski semestr – pakiet wiosenny: zalecenia dotyczące skoordynowanej reakcji na pandemię koronawirusa
Europejski semestr – pakiet wiosenny: zalecenia dotyczące skoordynowanej reakcji na pandemię koronawirusa

Komisja zaproponowała 20 maja zalecenia dla poszczególnych krajów, które stanowią wytyczne dotyczące polityki gospodarczej dla wszystkich państw członkowskich UE w kontekście pandemii koronawirusa. Sk...

Europejska inicjatywa obywatelska - Komisja rejestruje 2 nowe inicjatywy
Europejska inicjatywa obywatelska - Komisja rejestruje 2 nowe inicjatywy

W dniu 15 maja Komisja Europejska podjęła decyzję o zarejestrowaniu dwóch europejskich inicjatyw obywatelskich zatytułowanych: „Ustanowienie bezwarunkowego dochodu podstawowego w całej UE” oraz „Swobo...

Turystyka i transport: wytyczne Komisji dotyczące bezpiecznego powrotu do podróżowania i ożywienia turystyki w Europie w 2020 r. i kolejnych latach
Turystyka i transport: wytyczne Komisji dotyczące bezpiecznego powrotu do podróżowania i ożywienia turystyki w Europie w 2020 r. i kolejnych latach

Komisja przedstawia dziś pakiet wytycznych i zaleceń, które mają pomóc państwom członkowskim stopniowo znieść ograniczenia dotyczące podróży i umożliwić ponowne otwarcie przedsiębiorstw turystycznych ...

Komisja zatwierdza dwa nowe oznaczenia geograficzne z Polski i Grecji
Komisja zatwierdza dwa nowe oznaczenia geograficzne z Polski i Grecji

Komisja Europejska zatwierdziła wnioski o rejestrację polskiego „Podpiwka kujawskiego” oraz greckich „Φασόλια Κατταβιάς Ρόδου” (Fasolia Kattarvias Rodou)/„Λόπια Κατταβιάς Ρόδου” (Lopatia Kattavias Rod...

Komisja zwraca się do państw członkowskich o przedłużenie do 15 czerwca ograniczenia dotyczącego innych niż niezbędne podróży do UE
Komisja zwraca się do państw członkowskich o przedłużenie do 15 czerwca ograniczenia dotyczącego innych niż niezbędne podróży do UE

Komisja wezwała państwa członkowskie należące do strefy Schengen oraz państwa stowarzyszone w ramach Schengen do przedłużenia o kolejne 30 dni, czyli do 15 czerwca, ograniczenia dotyczącego innych niż...