Komisja wspiera państwa członkowskie w transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu
Komisja wspiera państwa członkowskie w transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu

Komisja Europejska zatwierdziła wszystkie wnioski złożone przez 18 państw członkowskich w celu wsparcia przygotowania terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji, które państwa te będą musiały o...

Prognoza gospodarcza z wiosny 2020 r.: głęboka i niejednakowo przebiegająca recesja oraz niepewne ożywienie gospodarcze
Prognoza gospodarcza z wiosny 2020 r.: głęboka i niejednakowo przebiegająca recesja oraz niepewne ożywienie gospodarcze

Pandemia COVID-19 oznacza poważny wstrząs dla gospodarki światowej i unijnej, a jej skutki społeczno-ekonomiczne będą bardzo dotkliwe. Mimo szybkiej i kompleksowej reakcji w zakresie polityki na pozio...

Wirtualny Dzień Europy 2020 - weź udział w ogólnopolskiej zabawie #EUChallenge!
Wirtualny Dzień Europy 2020 - weź udział w ogólnopolskiej zabawie #EUChallenge!

Zapraszamy wszystkich do wspólnej akcji z okazji Dnia Europy. Jest to dla nas wszystkich wyjątkowy dzień, który będziemy świętować w wyjątkowych okolicznościach! W tym roku ze względu na wyjątkowekoli...

Zaproszenie: Dialog Obywatelski online "Europejska solidarność - rzeczywistość czy mit?"
Zaproszenie: Dialog Obywatelski online "Europejska solidarność - rzeczywistość czy mit?"

W ramach tegorocznych wirtualnych obchodów Dnia Europy, w imieniu Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i Polityki Insight zapraszamy na Dialog Obywatelski online "Europejska solidarno...

Globalna reakcja na pandemię koronawirusa: zebrano 7,4 mld euro z przeznaczeniem na powszechny dostęp do szczepionek
Globalna reakcja na pandemię koronawirusa: zebrano 7,4 mld euro z przeznaczeniem na powszechny dostęp do szczepionek

Komisja odnotowała dziś, że kwota zadeklarowana przez darczyńców z całego świata podczas konferencji darczyńców, zorganizowanej w związku z globalną reakcją na pandemię koronawirusa, wyniosła 7,4 mld ...

Praworządność: Komisja Europejska wszczyna postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w celu ochrony niezawisłości sędziów w Polsce
Praworządność: Komisja Europejska wszczyna postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w celu ochrony niezawisłości sędziów w Polsce

Komisja Europejska skierowała dziś do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z nową ustawą o sądownictwie z dnia 20 grudnia 2019 r., która weszła w życie 14 lutego 2020 r. Tym samym wszczęł...

Przebity drugi tunel na odcinku "Zakopianki" budowanym z dofinansowaniem unijnym
Przebity drugi tunel na odcinku "Zakopianki" budowanym z dofinansowaniem unijnym

27 kwietnia 2020 r. na drodze ekspresowej S7, tzw. „Zakopiance”, połączono drugą, lewą nitkę tunelu pod górą Luboń Mały. Prawa nitka tunelu została wydrążona jesienią ubiegłego roku. Ten odcinek drogi...

Zaproszenie: Dialog Obywatelski z Januszem Wojciechowskim, komisarzem ds. rolnictwa i rozwoju wsi
Zaproszenie: Dialog Obywatelski z Januszem Wojciechowskim, komisarzem ds. rolnictwa i rozwoju wsi

W imieniu Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Polityka INSIGHT zapraszamy na Dialog Obywatelski online z Januszem Wojciechowskim, komisarzem ds. rolnictwa i rozwoju wsi w Komisji Eur...

Rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych: Komisja z zadowoleniem przyjmuje poparcie Rady dla priorytetowego traktowania walki z koronawirusem
Rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych: Komisja z zadowoleniem przyjmuje poparcie Rady dla priorytetowego traktowania walki z koronawirusem

Komisja Europejska odnosi się z zadowoleniem do przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę wniosku o odroczenie o rok rozpoczęcia stosowania rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych. Umożliwi to w...

UE uruchamia nowy pilotażowy instrument gwarancji o wartości 50 mln euro na rzecz rozwoju umiejętności oraz kształcenia w całej Europie
UE uruchamia nowy pilotażowy instrument gwarancji o wartości 50 mln euro na rzecz rozwoju umiejętności oraz kształcenia w całej Europie

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Komisja Europejska uruchamiają nowy pilotażowy instrument gwarancji na rzecz poprawy dostępu osób i organizacji inwestujących w umiejętności i kształcenie do źr...