Koronawirus: Komisja znosi cła i podatek VAT od przywozu sprzętu medycznego z państw niebędących członkami UE
Koronawirus: Komisja znosi cła i podatek VAT od przywozu sprzętu medycznego z państw niebędących członkami UE

Komisja podjęła dziś decyzję o zatwierdzeniu wniosków państw członkowskich i Zjednoczonego Królestwa o tymczasowe zniesienie ceł i podatku VAT w odniesieniu do przywozu sprzętu medycznego i środków oc...

Koronawirus: Komisja mobilizuje wszystkie swoje zasoby w celu ochrony życia i źródeł utrzymania
Koronawirus: Komisja mobilizuje wszystkie swoje zasoby w celu ochrony życia i źródeł utrzymania

Ratowanie życia i wspieranie źródeł utrzymania w czasach ostrego kryzysu mają zasadnicze znaczenie. Komisja podejmuje dalsze kroki, proponując stworzenie instrumentu solidarności (zwanego SURE) w wyso...

Komisja Europejska publikuje wytyczne dla producentów sprzętu medycznego
Komisja Europejska publikuje wytyczne dla producentów sprzętu medycznego

Komisja udostępnia dziś wytyczne, aby pomóc producentom w zwiększeniu produkcji podstawowego sprzętu medycznego i materiałów medycznych w trzech obszarach: produkcja masek i innych środków ochrony ind...

Komisja Europejska przedstawia praktyczne wskazówki dotyczące wprowadzenia w życie tymczasowego ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE
Komisja Europejska przedstawia praktyczne wskazówki dotyczące wprowadzenia w życie tymczasowego ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj wskazówki dotyczące wprowadzenia w życie tymczasowego ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE. Wraz z wskazówkami na rzecz zapewnienia swobodnego przepł...

Mobilność pracowników o kluczowym znaczeniu - Komisja Europejska daje praktyczne wytyczne
Mobilność pracowników o kluczowym znaczeniu - Komisja Europejska daje praktyczne wytyczne

Komisja wydała dzisiaj nowe praktyczne zalecenia, których celem jest zapewnienie, aby pracownicy mobilni w obrębie UE – zwłaszcza zatrudnieni w zawodach o krytycznym znaczeniu dla walki z pandemią kor...

Koronawirus: udany przetarg Komisji na środki ochrony indywidualnej w UE
Koronawirus: udany przetarg Komisji na środki ochrony indywidualnej w UE

Zamówienie wspólne dotyczące środków ochrony indywidualnej zainicjowane przez Komisję Europejską w celu walki z kryzysem spowodowanym epidemią koronawirusa zakończyło się powodzeniem. Producenci złoży...

Tarcza dla pracowników i firm
Tarcza dla pracowników i firm

Wykorzystujemy wszystkie narzędzia, którymi dysponujemy, w celu skoordynowania reakcji na COVID-19, z uwzględnieniem wsparcia dla europejskich firm – oświadczyli wiceprzewodniczący Valdis Dombrovskis ...

KE przedstawia praktyczne rozwiązania, które zapewnią stały przepływ towarów w całej UE dzięki zielonym korytarzom
KE przedstawia praktyczne rozwiązania, które zapewnią stały przepływ towarów w całej UE dzięki zielonym korytarzom

Komisja przedstawiła dziś nowe praktyczne rozwiązania dotyczące wdrażania wytycznych dotyczących środków zarządzania granicami, aby utrzymać stały przewóz towarów w całej UE podczas obecnej pandemii. ...

Nadzwyczajne posiedzenie plenarne Parlamentu Europejskiego 26 marca
Nadzwyczajne posiedzenie plenarne Parlamentu Europejskiego 26 marca

Przewodniczący PE i przywódcy grup politycznych postanowili zorganizować w przyszły czwartek, 26 marca, nadzwyczajne posiedzenie plenarne, aby umożliwić wdrożenie specjalnych środków. Przewodniczący P...

COVID-19: Komisja gromadzi zapasy środków medycznych w ramach rescEU
COVID-19: Komisja gromadzi zapasy środków medycznych w ramach rescEU

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o utworzeniu w ramach rescEU strategicznych zapasów środków medycznych, takich jak respiratory i maski ochronne, aby pomóc państwom UE w walce z pandemią COVID-...