“Kobieta idzie na wojnę” zwycięzcą nagrody filmowej Lux 2018


Film “Kobieta idzie na wojnę” został laureatem 12. Nagrody Filmowej Lux, ogłosił Przewodniczący PE Antonio Tajani w środę w południe w Strasburgu.

Przewodniczący Tajani pogratulował finalistom i powiedział: Jestem niezwykle dumny z naszego konkursu filmowego, poświęconego od 2007 roku europejskim produkcjom filmowym skoncentrowanym na tematach, które są fundamentalne dla Unii Europejskiej: wartości, integracja i tolerancja oraz obrona różnorodności kulturowej. Przyznanie nagrody LUX nigdy nie było tak trudne jak w tym roku. Nominowani w konkursie byli wyjątkowi, zarówno pod względem oryginalności, jak i adekwatności poruszanych tematów.

Finaliści poruszają trzy kluczowe dla przyszłości Europy tematy: zagrożenia związane ze skrajnym nacjonalizmem, pilną potrzebę podjęcia działań na rzecz ochrony środowiska oraz potrzebę znalezienia spójnych i konsekwentnych odpowiedzi na kwestię migracji. Filmy te, różniące się pod względem gatunku i tematu, mają ważną wspólną cechę: opowiadają historie silnych kobiet, które są zdecydowane zmienić status quo.

Kobieta idzie na wojnę (Kona fer í stríð), koprodukcja islandzko-francusko-ukraińska, w reżyserii Islandczyka Benedikta Erlingssona, to polityczna saga feministyczna, opowieść o kobiecie, nauczycielce muzyki, która prowadzi drugie życie zaangażowanej aktywistki na rzecz ochrony środowiska. Jej przekonania stają pod znakiem zapytania w związku z możliwością zaadoptowania dziecka.

Pozostali finaliści nagrody filmowej Lux w 2018 roku to:

Styx w reżyserii Austriaka Wolfganga Fischera jest alegorią naszego spolaryzowanego świata i ambiwalencji w stosunku do kryzysu związanego z uchodźcami. Opowiada o żeglującej solo przez Atlantyk kobiecie, która, w wyniku sztormu, znalazła się w pobliżu opuszczonego przez załogę statku, wypełnionego ludźmi, którzy desperacko potrzebują pomocy.

Po drugiej stronie drzwi (Druga strana svega) serbskiej reżyserki Mili Turajlić, to dokument opowiadający o zmieniających się granicach i tożsamości, poprzez kronikę życia serbskiej rodziny. Pyta o odpowiedzialność każdej z generacji w walce o kształt przyszłości.

Konferencja Prasowa w obecności wiceprzewodniczącej PE Evelyne Gebhardt (S&D, DE), Przewodniczącej komisji parlamentarnej CULT Chair Petry Kammerevert (S&D, DE) oraz reżyserów trzech filmów, odbędzie się w środę, 14 listopada, o godzinie 15.00.

Więcej informacji na temat[ nagrody filmowej Lux 2018](%20 %20Komunikat%20prasowy%20–%2014/11/2018%20%20%20%20%20“Kobieta%20idzie%20na%20wojnę”%20zwycięzcą%20nagrody%20filmowej%20Lux%202018,%20przyznawanej%20przez%20Parlament%20Europejski%20%20%20Film%20“Kobieta%20idzie%20na%20wojnę”%20został%20laureatem%2012.%20Nagrody%20Filmowej%20Lux,%20ogłosił%20Przewodniczący%20PE%20Antonio%20Tajani%20w%20środę%20w%20południe%20w%20Strasburgu.%20%20%20Przewodniczący%20Tajani%20pogratulował%20finalistom%20i%20powiedział:%20"Jestem%20niezwykle%20dumny%20z%20naszego%20konkursu%20filmowego,%20poświęconego%20od%202007%20roku%20europejskim%20produkcjom%20filmowym%20skoncentrowanym%20na%20tematach,%20które%20są%20fundamentalne%20dla%20Unii%20Europejskiej:%20wartości,%20integracja%20i%20tolerancja%20oraz%20obrona%20różnorodności%20kulturowej.%20Przyznanie%20nagrody%20LUX%20nigdy%20nie%20było%20tak%20trudne%20jak%20w%20tym%20roku.%20Nominowani%20w%20konkursie%20byli%20wyjątkowi,%20zarówno%20pod%20względem%20oryginalności,%20jak%20i%20adekwatności%20poruszanych%20tematów”.%20%20„Finaliści%20poruszają%20trzy%20kluczowe%20dla%20przyszłości%20Europy%20tematy:%20zagrożenia%20związane%20ze%20skrajnym%20nacjonalizmem,%20pilną%20potrzebę%20podjęcia%20działań%20na%20rzecz%20ochrony%20środowiska%20oraz%20potrzebę%20znalezienia%20spójnych%20i%20konsekwentnych%20odpowiedzi%20na%20kwestię%20migracji.%20Filmy%20te,%20różniące%20się%20pod%20względem%20gatunku%20i%20tematu,%20mają%20ważną%20wspólną%20cechę:%20opowiadają%20historie%20silnych%20kobiet,%20które%20są%20zdecydowane%20zmienić%20status%20quo”.%20%20Kobieta%20idzie%20na%20wojnę%20(Kona%20fer%20í%20stríð),%20koprodukcja%20islandzko-francusko-ukraińska,%20w%20reżyserii%20Islandczyka%20Benedikta%20Erlingssona,%20to%20polityczna%20saga%20feministyczna,%20opowieść%20o%20kobiecie,%20nauczycielce%20muzyki,%20która%20prowadzi%20drugie%20życie%20zaangażowanej%20aktywistki%20na%20rzecz%20ochrony%20środowiska.%20Jej%20przekonania%20stają%20pod%20znakiem%20zapytania%20w%20związku%20z%20możliwością%20zaadoptowania%20dziecka.%20%20Pozostali%20finaliści%20nagrody%20filmowej%20Lux%20w%202018%20roku%20to:%20%20Styx%20w%20reżyserii%20Austriaka%20Wolfganga%20Fischera%20jest%20alegorią%20naszego%20spolaryzowanego%20świata%20i%20ambiwalencji%20w%20stosunku%20do%20kryzysu%20związanego%20z%20uchodźcami.%20Opowiada%20o%20żeglującej%20solo%20przez%20Atlantyk%20kobiecie,%20która,%20w%20wyniku%20sztormu,%20znalazła%20się%20w%20pobliżu%20opuszczonego%20przez%20załogę%20statku,%20wypełnionego%20ludźmi,%20którzy%20desperacko%20potrzebują%20pomocy.%20%20Po%20drugiej%20stronie%20drzwi%20(Druga%20strana%20svega)%20serbskiej%20reżyserki%20Mili%20Turajlić,%20to%20dokument%20opowiadający%20o%20zmieniających%20się%20granicach%20i%20tożsamości,%20poprzez%20kronikę%20życia%20serbskiej%20rodziny.%20Pyta%20o%20odpowiedzialność%20każdej%20z%20generacji%20w%20walce%20o%20kształt%20przyszłości.%20%20Konferencja%20Prasowa%20w%20obecności%20wiceprzewodniczącej%20PE%20Evelyne%20Gebhardt%20(S&D,%20DE),%20Przewodniczącej%20komisji%20parlamentarnej%20CULT%20Chair%20Petry%20Kammerevert%20(S&D,%20DE)%20oraz%20reżyserów%20trzech%20filmów,%20odbędzie%20się%20w%20środę,%2014%20listopada,%20o%20godzinie%2015.00.%20%20Więcej%20informacji%20na%20temat%20nagrody%20filmowej%20Lux%202018%20oraz%20wyboru%20filmów.%20%20%20%20Więcej%20informacji:%20%20Lux%202018%20-%20pakiet%20multimedialny%20%20https:/multimedia.europarl.europa.eu/fr/lux-prize-2018_7801_pk) oraz wyboru filmów.

Źródło: Komunikat prasowy Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2018 r.