Konsultacje publiczne na temat fałszywych informacji i dezinformacji w internecie


W imieniu Komisji Europeskiej serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych na temat fałszywych informacji i dezinformacji w internecie, które będą trwały do 23 lutego 2018 r.

Celem konsultacji jest m.in. utworzenie definicji fałszywych infomacji i ich rozprzestrzeniania się w internecie, a także zgromadzenie informacji służących ocenie środków zastosowanych przez platformy, organizacje mediów informacyjnych i organizacje społeczeństwa obywatelskiego w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się fałszywych informacji w internecie. Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane do oceny skuteczności obecnych działań uczestników rynku i innych podmiotów, potrzeby zwiększenia skali tych działań oraz wprowadzenia nowych środków w celu zwalczania różnych rodzajów fałszywych informacji.

Walczmy wspólnie z fake newsami i powstrzymajmy zalew nieprawdziwych informacji w mediach społecznościowych i portalach internetowych.

Więcej na:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-fake-news-and-online-disinformation_pl?pk_source=facebook&pk_medium=social_media&pk_campaign=fake_news_consultation_-_poland