Rządy prawa w Polsce: debata z Timmermansem i polskim rządem


Europosłowie z Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) wezmą we wtorek udział w dyskusji z Fransem Timmermansem, Ministrem Sprawiedliwości RP (TBC) i ekspertami na temat stanu praworządności w Polsce.

W następstwie wrześniowej wizyty w Polsce oficjalnej delegacji PE europosłowie osądzą stan rzeczy w szczególności w odniesieniu do niezależności sądownictwa w obliczu ostatnich reform w ramach procedury Artykułu 7 (1) rozpoczętej w grudniu 2017 roku przez Komisję Europejską.

Przedstawiciele austriackiej i rumuńskiej prezydencji UE przedstawią swoje stanowiska komisji po wypowiedziach pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro (TBC).

Claude Moraes (S&D, UK), przewodniczący Komisji LIBE i szef delegacji, która odwiedziła we wrześniu Warszawę, przedstawi wnioski wynikające z wizyty, podczas której odbyły się między innymi spotkania z przedstawicielami rządu i sądownictwa, a także mediami i aktywistami.

Europosłowie wymienią się także uwagami z przedstawicielami Komisji Weneckiej Rady Europy, Rzecznikiem Praw Obywatelskich i ekspertami.

Kontekst

W marcu Parlament Europejski poparł propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą zastosowania art. 7 ust. 1 Traktatu UE i wezwał rządy państw UE do szybkiego ustalenia, czy występuje w Polsce poważne zagrożenie naruszenia unijnych wartości. PE musi wyrazić swoje stanowisko, a do Komisji LIBE będzie należało wszczęcie odpowiedniej procedury.

Kiedy: wtorek, 20 listopada, od 14.30 do 18.00

Gdzie: Parlament Europejski w Brukseli, József Antall (2Q2)

Program przesłuchania

Transmisja na żywo: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20181120-1430-COMMITTEE-LIBE

Przydatne odnośniki

Rule of law in Poland: MEPs to monitor Commission’s work on Article 7 (6.03.2018)

Praworządność w państwach członkowskich: jak może zareagować UE (infografika)

Strona internetowa Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Źródło: Komunikat prasowy Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2018 r.