Europa, która wspiera, broni i chroni? Konkluzje po II ogólnopolskiej konferencji naukowej o strefie Schengen


Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Wrocław 19 listopada 2018 r. zorganizował IV Ogólnopolską Konferencją Naukową „Porozmawiajmy o Europie, która wspiera, broni i chroni”. Była to już czwarta odsłona konferencji, podczas której wraz z zaproszonymi Ekspertami zastanowiliśmy się nad funkcjonowaniem i przyszłością Strefy Schengen. Konferencja została podzielona na dwie części. Pierwszy panel miał formę moderowanej debaty, w której udział wzięli dr Anna Szachoń – Pszenny z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dr Maciej Cesarz z Katedry Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego, Rafał Kostrzyński z biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców oraz major Andrzej Grygier ze straży granicznej Wrocław – Starachowice. Moderatorem panelu eksperckiego była mgr Paula Wiśniewska, doktorantka w Katedrze Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pierwszym zagadnieniem poruszonym przez ekspertów było wyjaśnienie różnicy pomiędzy emigrantami a uchodźcami. Następnie paneliści podjęli się oceny funkcjonowaniem wspólnego systemu azylowego, działania Frontexu oraz wdrażanego przez Komisję Jean Clade – Junckera Programu w Zakresie Migracji. Oprócz zagadnień bezpośrednio związanych z technicznymi kwestiami dotyczącymi polityki migracyjnej Unii Europejskiej, został poruszony temat tego w jaki sposób zwalczać przejaw niechęci obywateli wobec uchodźców i migrantów. Eksperci zastanawiali się jakie działania mogłyby podjąć organizacje międzynarodowe w celu integrowania uchodźców. Na zakończenie paneliści zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie czy w Unii Europejskiej trwa jeszcze kryzys migracyjny?

W drugiej części konferencji, w panelu studencko– doktoranckim, swoje referaty zaprezentowali studenci i doktoranci z różnych ośrodków naukowych. Tomasz Juraszek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu przedstawił referat „Strefa Schengen a kryzys migracyjny. Zarys problematyki w ujęciu prawnym i socjologicznym”, Sylwia Zawadzka z Uniwersytetu Wrocławskiego pochyliła się nad zagadnieniami „Smart borders i EES – innowacyjne rozwiązanie dla poprawy bezpieczeństwa w strefie Schengen”. Joanna Bagadzińska zakończyła panel poruszając temat „Ukraińcy imigranci zarobkowi – szansa czy zagrożenie dla Polski?”.

Paula Wiśniewska