Zaproszenie: konkurs dla szkół ponadpodstawowych oraz klubów europejskich


Polska Fundacja im. Roberta Schumana zaprasza szkoły ponadpodstawowe oraz Kluby Europejskie do udziału w kampanii ‘Tym razem głosuję’.

Weźcie udział w konkursie i zachęcajcie lokalną społeczność do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 r. Możecie przygotować np. krótki filmik lub inny materiał upowszechniający udział w wyborach w mediach społecznościowych.

Najbardziej aktywnym grupom Fundacja sfinansuje przejazd autokarem na Paradę Schumana 11 maja 2019 w Warszawie – obywatelskie wydarzenie organizowane w centrum stolicy z okazji Dnia Europy. Wszystkie szkoły biorące udział w projekcie otrzymają Certyfikat udziału w Kampanii 'Tym razem głosuję', a ich działania będą promowane poprzez media społecznościowe Fundacji.

Kontakt: Marta Jurczak, Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Partnerami działań prowadzonych przez Fundację są Parlament Europejski oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Jej celem jest upowszechnienie postaw obywatelskich wśród młodzieży. W żadnym wypadku rezultatem aktywności nie będzie promowanie któregokolwiek z kandydatów lub jakiejkolwiek inicjatywy partyjno-politycznej, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i europejskim.

Szczegóły na: