Wieczór Kina Europejskiego: darmowe projekcje filmów europejskich w 34 miastach UE


Kino bez biletów! Program Kreatywna Europa zaprasza na projekcje filmów europejskich w 34 miastach UE. Pierwsza edycja European Cinema Night potrwa od 3 do 7 grudnia 2018 r. Oczekuje się, że filmowe seanse przyciągną ponad 7 tysięcy widzów. Wśród proponowanych produkcji będą dwie polskie: "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego oraz "Fuga" Agnieszki Smoczyńskiej. Seanse w Polsce zaplanowano w Krakowie i Warszawie.

W ramach programu Kreatywna Europa / MEDIA , który przez ostatnie 27 lat wspierał europejski sektor audiowizualny, inicjatywa „Wieczoru Kina Europejskiego” ma na celu uwidocznienie, w jaki sposób UE przyczynia się nie tylko do rozwoju europejskiego sektora kreatywnego i sektora kultury, ale także przynosi korzyści całemu społeczeństwu. Celem tej unijnej inicjatywy, w ramach której w dniach 3–7 grudnia odbędzie się około 50 bezpłatnych projekcji w całej UE, jest przybliżenie Europy społeczeństwu, a jednocześnie uwidocznienie bogactwa europejskich filmów.

Komisarz Mariya Gabriel, odpowiedzialna za gospodarkę cyfrową i społeczeństwo cyfrowe, stwierdziła: Kino jest istotną częścią naszej bogatej i różnorodnej kultury europejskiej i przyczynia się do wzmocnienia więzi między ludźmi, którzy odczuwają te same emocje oglądając film. Wieczór Kina Europejskiego jest okazją do tego, by uwidocznić tę różnorodność i pokazać, jak ważne jest wspieranie bogatej, wolnej i zróżnicowanej produkcji filmowej. Szereg działań podejmowanych na rzecz kina europejskiego sprawia, że UE jest obecna w codziennym życiu obywateli.

Komisarz Tibor Navracsics, odpowiedzialny za edukację, kulturę, młodzież i sport, powiedział: Europejskie filmy są częścią naszego dziedzictwa kulturowego, które celebrujemy przez cały rok, mając na uwadze jak najszersze udostępnienie go wszystkim. W tym duchu Wieczór Kina Europejskiego pokazuje obywatelom, w jaki sposób polityka europejska wiąże się z ich życiem, z emocjami, które odczuwają w kinach, oraz w jaki sposób, poprzez udział w wydarzeniu, mogą uczestniczyć w doświadczeniu, które odbywa się w całej Unii.

Każde z 34 kin biorących udział w inicjatywie zorganizuje specjalny wieczór, podczas którego pokazany zostanie jeden z 20 filmów wspartych w ramach programu MEDIA. Będą to m.in. takie filmy jak „Zimna Wojna”, „The Killing of a Sacred Deer”, „Girl” i „Border”. Filmy zostały wybrane przez poszczególne kina, co umożliwi im dostosowanie programu do zainteresowań i specyfiki ich odbiorców. Wszystkie miejsca projekcji to znane kina, należące do sieci „Europa Cinemas”, która jest koordynowana przez program „Kreatywna Europa” MEDIA oraz nadawcę telewizyjnego ARTE.

Po projekcjach odbędzie się krótka dyskusja, podczas której kinomani będą mieli okazję do omówienia filmów z filmowcami i krytykami filmowymi. Obecni będą również przedstawiciele Komisji Europejskiej, którzy przekażą widzom więcej informacji na temat programu MEDIA i jego znaczenia dla kształtowania europejskiego krajobrazu audiowizualnego.

Kontekst

Od 1991 r. Komisja Europejska kształtuje europejski sektor audiowizualny za pośrednictwem programu MEDIA, przyczyniając się do jego konkurencyjności oraz różnorodności kulturowej w Europie. Jednym z jego najbardziej znaczących działań jest wsparcie finansowe dla dystrybucji filmów europejskich poza ich krajem produkcji. Co roku średnio ponad 400 filmów udostępnianych jest publiczności w innym kraju europejskim ze wsparciem programu MEDIA. W maju 2018 r. Komisja zaproponowała zwiększenie budżetu programu o prawie 30% w następnym długoterminowym budżecie UE na lata 2021–2027.

„Wieczór Kina Europejskiego” jest nową inicjatywą powstałą w kontekście strategii informacyjnej skupiającej się na odbiorcach i mająca na celu poszerzenie wiedzy na temat programu MEDIA oraz jego tematów przy jednoczesnym promowaniu działań upowszechniających oraz zachęcających do uczestnictwa obywateli. Ponadto program przyczynia się również do promowania europejskich utworów audiowizualnych ponad granicami, a także różnorodności kulturowej. Inicjatywa ta uzupełnia również kampanię „UE and Me”, która wykorzystuje pięć krótkich filmów koncentrujących się na mobilności, trwałości, umiejętnościach / działalności gospodarczej, technologiach cyfrowych i prawach w celu pokazania, w jaki sposób Europa jest źródłem zmian.

Więcej informacji:

Więcej informacji oraz zestawienie informacji na temat Wieczoru Kina Europejskiego

Link do interaktywnej mapy ze wszystkimi projekcjami i uczestniczącymi kinami

Zestawienie informacji na temat programu MEDIA- Creative Europe w budżecie UE na lata 2021–2027

Zestawienie informacji na temat wsparcia programu MEDIA na rzecz filmów dokumentalnych

Sprawozdanie monitoringowe programu MEDIA za 2017 r.

Zestawienie informacji: Katalog filmów europejskich w internecie

Strona internetowa Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego

Źródło: Komunikat prasowy Komisji Europejskiej z dnia 30 listopada 2018 r.