Wybory do Parlamentu Europejskiego


Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego coraz bliżej! Pomiędzy 23 a 26 maja 2019 r. Europejczycy ze wszystkich krajów członkowskich ponownie udadzą się do urn, aby zagłosować na swoich przedstawicieli reprezentujących ich interesy na unijnej arenie. Polacy swoje głosy oddadzą najprawdopodobniej w niedzielę, 26 maja. Ponieważ Parlament Europejski wpływa na wiele ważnych decyzji, powinniśmy zastanowić się już dzisiaj, co robi ta instytucja oraz dlaczego warto wziąć udział w nadchodzących wyborach.

Dlaczego powinniśmy pójść na wybory?

Europarlamentarzyści są naszymi bezpośrednimi reprezentantami na unijnej arenie. To od nas zależy kto i w jaki sposób będzie reprezentował nasze interesy w Unii Europejskiej. Ponieważ kandydaci na europosłów startują w większości z partyjnych list wyborczych, przed oddaniem swojego głosu warto zainteresować się ich programami politycznymi i sprawdzić, czy podzielamy te same cele i dążenia. Jest to bardzo ważne, ponieważ dzięki zagłosowaniu na odpowiednią osobę pośrednio wpływamy na kształt decyzji podejmowanych na unijnym szczeblu, które są bardzo ważne dla naszego kraju.

Jako obywatele Unii mamy prawo do kontaktowania się z europosłami reprezentującymi nasze państwo (np. za pomocą ich biur poselskich). Możemy prosić ich o wyjaśnienia w danej sprawie, a także podniesienie pewnych kwestii podczas posiedzeń Parlamentu. Dlatego warto zapisać datę kolejnych wyborów do Parlamentu Europejskiego w kalendarzu i poprzez wzięcie udziału w zbliżającym się głosowaniu wpłynąć na to, aby odpowiedni ludzie znaleźli się we właściwym miejscu. Zachęcamy także do rejestracji na specjalnej platformie www.tymrazemglosuje.eu i śledzeniu wydarzeń w okolicy, które będą poświęcone nadchodzącym wyborom.

Czym zajmuje się Parlament Europejski?

Parlament Europejski różni się od polskiego Sejmu. Nie stanowi samodzielnie prawa, co oznacza, że musi współpracować z innymi instytucjami. Z tego powodu większość decyzji podejmuje razem z Radą – instytucją, w której skład wchodzą ministrowie z krajów Unii Europejskiej. Szeroki zakres uprawnień Parlamentu obejmuje kwestie związane m.in. z ochroną zdrowia i środowiska, rolnictwem, polityką migracyjną, bezpieczeństwem, polityką energetyczną, a także transportem i infrastrukturą drogową w Europie. Co ważne, Parlament Europejski odgrywa także istotną rolę w uzgadnianiu unijnego budżetu – może ustalić wysokość niektórych wydatków, odrzucić jego projekt w całości, a także przyjąć lub zakwestionować jego wykonanie przez Komisję Europejską.

Parlament Europejski działa także samodzielnie. Z własnej inicjatywy ma prawo wydawać rezolucje, w których zawierając stanowisko w danej sprawie, może zaproponować wprowadzenie pewnych zmian lub nowych rozwiązań. Akty te są jednak niewiążące, ale mogą być brane pod uwagę w procesie stanowienia unijnego prawa. Warto także przypomnieć, że każdy obywatel Unii Europejskiej ma prawo złożenia petycji drogą pocztową lub elektroniczną do Parlamentu Europejskiego. Może ona dotyczyć dowolnej kwestii należącej do kompetencji Unii Europejskiej, a sam Parlament ma obowiązek odniesienia się do niej.

Od przedstawicieli parlamentów krajowych do wspólnych europejskich wyborów

Historia Parlamentu Europejskiego sięga 1952 r., w którym powołano do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali uznawaną za jedną z podwalin istniejącej obecnie Unii Europejskiej. Utworzone w jej ramach Zgromadzenie Ogólne składało się z 78 posłów delegowanych przez parlament krajowe. Ich głównym zadaniem było jednak raczej konsultowanie niż decydowanie o najważniejszych sprawach dla państw członkowskich EWWiS. Mimo utworzenia kolejnych Wspólnot w 1958 r. i powołania wspólnego dla nich Zgromadzenia Parlamentarnego, jego członkowie posiadali nadal mały zakres uprawnień. Z czasem zaczęto jednak poszerzać prawa i obowiązki tej instytucji. Milowym korkiem okazało się dopiero ogłoszenie powszechnych i bezpośrednich wyborów do Parlamentu (nazywanego tak od 1962 r.), które odbyły się między 7 a 10 czerwca 1979 r. W tych dniach Europejczycy po raz pierwszy wybrali swoich reprezentantów, a ustanowiona wtedy zasada obowiązuje po dzień dzisiejszy.

Obecnie w Parlamencie Europejskim zasiada 750 europosłów oraz jej przewodniczący. Jego siedziba mieści się w Strasburgu, ale niektóre posiedzenia odbywają się także w Brukseli. Choć europarlamentarzyści pochodzącą w większości z krajowych partii politycznych, w Parlamencie Europejskim są oni zrzeszeni w grupy polityczne, które partiami nie są. W parlamentarnych ławach zasiada 54 europosłów z Polski, których wybrano podczas głosowania w maju 2014 r. Mimo że po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię liczba parlamentarzystów zmniejszy się do 705, Polsce zostało przyznane dodatkowe miejsce.

Spotkania informacyjne i warsztaty

Chcesz dowiedzieć się, jakie kompetencje powierzono Parlamentowi Europejskiemu oraz jak wygląda codzienna praca europosła? Myślisz o zorganizowaniu warsztatów w swojej szkole/organizacji/instytucji dt. roli Parlamentu Europejskiego oraz nadchodzących wyborów? Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub za pomocą mediów społecznościowych. Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania oraz przeprowadzimy spotkanie informacyjne, a także warsztaty w ustalonym wspólnie terminie.

Program spotkania obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  1. czym zajmuje się Unia Europejska, a czym (może) powinna?
  2. od przedstawicieli parlamentów krajowych do wspólnych europejskich wyborów – historia Parlamentu Europejskiego w pigułce;
  3. kompetencje i struktura PE;
  4. procedura wyboru europarlamanetarzystów;
  5. czy europejskie grupy polityczne są partiami politycznymi? – podział w Parlamencie Europejskim;
  6. rola PE w podejmowaniu unijnych decyzji oraz ich wpływ na życie obywateli Unii;
  7. zaprezentowanie platformy tymrazemglosuje.eu;
  8. warsztaty: jak zachęcić do głosowania młodych ("A ty, dlaczego (nie) będziesz głosować?").

Zachęcamy do kontaktu!