V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Unia Europejska a migracje zarobkowe"


Serdecznie zapraszamy do udziału w do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Unia Europejska a migracje zarobkowe w Europie", która odbędzie się w dniu 21 marca 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Wrocław (budynek Centrum Sektor 3 przy ul. Legnickiej 65).

Kwestie związane z migracją zostały uznane za jeden z priorytetów Komisji Europejskiej pod przewodnictwem J.-C. Junckera, a jej legalny wymiar poruszono podczas Orędzia o Stanie Unii 2018. Z tego powodu podczas konferencji chcielibyśmy poruszyć następujące tematy: kim jest migrant zarobkowy i czym różni się np. od uchodźcy ? Jakie są główne kierunki migracji zarobkowej w Unii Europejskiej? Skąd pochodzą imigranci zarobkowi nieposiadający obywatelstwa unijnego? Jaką politykę prowadzą państwa europejskie, aby zintegrować ich ze społecznością lokalną? Jak kształtuje się opinia obywateli Unii w kwestii migrantów zarobkowych pochodzących z innych państw członkowskich oraz państw trzecich? Poza pytaniami dotyczącymi polityki migracyjnej Unii Europejskiej chcielibyśmy także porozmawiać o tym, jak przedstawia się sytuacja unijnych migrantów zarobkowych w świetle zbliżającego się Brexitu.

Jak w latach poprzednich konferencja będzie składała się z dwóch paneli: pierwszy z nich będzie miał formułę moderowane dyskusji z udziałem ekspertów, a drugi będzie poświęcony wystąpieniom prelegentów z referatami. Z związku z tym pragniemy otworzyć nabór do panelu studencko-doktoranckiego. Prosimy wszystkich zainteresowanych wygłoszeniem referatu o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: (tytuł maila: Zgłoszenie referatu na V Ogólnopolską Konferencję Naukową "Unia Europejska a migracje zarobkowe") do 14 marca 2019 r. W treści maila należy zawrzeć następujące informacje:

  • imię i nazwisko,
  • afiliacja,
  • tytuł wystąpienia,
  • abstrakt (do 2 000 znaków ze spacjami).

O przyjęciu lub odrzuceniu referatu będziemy informować 15 marca 2019 r.

Udział w konferencji (czynny oraz bierny) jest bezpłatny. Prosimy jednak o wcześniejsze zgłoszenia swojego udziału:

Szczegółowy harmonogram wydarzenia opublikujemy wkrótce. Partnerem konferencji jest Koło Naukowe Studentów Europeistyki "Projekt Europa".

Serdecznie zapraszamy!