Publikacja Przedstawicielstwa KE w Polsce: "Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania"


Serdecznie polecami najnowszą publikację przygotowaną przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce wraz z ekspertami zrzeszonymi w ramach Team Europe pt. "Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania".

Poniżej zamieszczamy jej fragmenty:

"W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo Wielkie Brytanii i Irlandii Północnej wystosowało do Rady Europejskiej notyfikację informującą o zamiarze wystąpienia z Unii Europeskiej (...). Tym samym zapoczątkowało, po raz pierwszy w historii jednoczącej się Europy, proces wystąpienia państwa członkowskiego z unijnych struktur. Na skutek wielu problemów wewnętrznych (kryzys gospodarczy, deficyt demokracji, rozwartwienie gospodarcze i społeczne państw członkowskich) oraz zewnętrznych (kryzys migracyjny, terroryzm) Europa znalazła się w ostatnich latach na rozdrożu. (...)"

W obliczu tych dylematów, celem publikacji jest "wyjaśnienie zarówno istoty zmian zachodzących w Unii Europejskiej, jak i wątpliwości, jakie mieszkańcy naszego kraju mają w związku z brexitem i aktualną sytuacją" na kontynencie europejskim.

Z tego powodu poruszany jest w niej temat m.in. potencjalnego wejścia Polski do strefy Euro, polityki wschodniej UE, czy procedury poszanowania praworządności i jej wpływu na na relacje na linii Komisja Europejska - Rzeczpospolita Polska.

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej.