Polityka spójności: Inwestycja UE na rzecz lepszego gospodarowania odpadami w Polsce


Komisja Europejska zatwierdziła dziś inwestycję w wysokości prawie 63 mln EUR z Funduszu Spójności na budowę zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Gdańsku. Zakład będzie dokonywał termicznej utylizacji około 160 tys. ton stałych odpadów komunalnych rocznie, jednocześnie wytwarzając energię elektryczną i ciepło użytkowe, zgodnie z unijnymi dyrektywami w sprawie efektywności energetycznej. Wytworzona energia trafi do lokalnego systemu ciepłowniczego i krajowej sieci elektroenergetycznej. Komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: Projekt ten jest dobrym przykładem zasady kierującej polityką spójności UE: „myśl globalnie, działaj lokalnie”. Na szczeblu lokalnym zakład ten przyniesie wielkie korzyści w zakresie unieszkodliwiania odpadów i efektywnej produkcji energii w Gdańsku; globalnie zaś ograniczy uciążliwość odpadów dla środowiska w całym obszarze Morza Bałtyckiego." Inwestycji, która ma zacząć funkcjonować od stycznia 2023 r., będą towarzyszyć działania edukacyjne i promocyjne skierowane do miliona lokalnych mieszkańców, mające unaocznić im, jak ważne jest ograniczenie wytwarzania odpadów i właściwa ich utylizacja. W okresie budżetowym 2014-2020 Polska otrzymuje ponad 10 mld EUR wsparcia z unijnej polityki spójności na rzecz ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami.

Źródło: Komunikat prasowy Komisji Europejskiej z dnia 17 grudnia 2019 r.