Bułgarska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej!


Od 1 stycznia 2018r. Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej sprawuje Bułgaria! Przez najbliższe 6 miesięcy osią prezydencji będą 4 tematy: przyszłość Europy i młodzieży, Bałkany Zachodnie, bezpieczeństwo i stabilność oraz gospodarka cyfrowa.

Strona bułgarskiej prezydencji:

Co 6 miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie. W tym okresie przewodniczy posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach, pomagając zapewnić ciągłość prac UE.

Obecna grupa składa się z prezydencji estońskiej, bułgarskiej i austriackiej.