Zaproszenie: Z Widokiem na młodzież


Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu oraz Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we współpracy z Fundacją Nowy Głos zapraszają do udziału w debacie „Z Widokiem na młodzież”.

Czy obecnie młodzież mniej angażuje się w życie publiczne?

  • Jaka jest rola szkoły i otoczenia w kształtowaniu postaw obywatelskich wśród młodych?*
  • Jak wytłumaczyć radykalizacje poglądów politycznych młodych wyborców?*

W ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce odnotowano najwyższą dotychczas frekwencję wyborczą, która wyniosła 50.66%. Jednak w grupie najmłodszych wyborców w wieku od 18 do 29 lat wyniosła ona zaledwie 27,6%.

Z jednej strony możemy zauważyć o wiele mniejsze zaangażowanie młodych w tradycyjne formy aktywności i manifestowania swoich poglądów politycznych. Do tej kategorii możemy zaliczyć udział w wyborach, przynależność do partii, czy nawet utożsamianie się z konkretnym programem politycznym. Jednocześnie młodzi aktywizują się na inne sposoby. Świadczyć może o tym obecność młodych Polaków w wydarzeniach tj. Marsz Niepodległości czy Młodzieżowe Strajki Klimatyczne. Debata odbędzie się w poniedziałek, 20 stycznia 2020 r. o godzinie 17:00 we wrocławskim Domu Europy przy ul. Widok 10.

Zaproszeni goście:

  • Paula Olszyk - absolwentka London School of Economics and Political Science, koordynatorka oddziału Klubu Jagiellonskiego we Wrocławiu
  • Paweł Kierakowicz - student Uniwersytetu Wrocławsiego, radny rady dzielnicy Osobowice, współpracownik byłego posła do PE Kazimierza Michała Ujazdowskiego, twórca Akademii Samorządów Uczniowskich i pracownik Instytutu Tertio Millenio
  • Bartosz Rutkowski - były asystent posła do PE Bogdana Zdrojewskiego

Debatę poprowadzi Jędrzej Markiewicz - student dziennikarstwa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, Fundacja Nowy Głos

Zgłoszenia udziału prosimy kierować na adres epwroclaw@ep.europa.eu lub telefonicznie pod nr 71 337 63 65.

Informujemy, że wszystkie spotkania organizowane w Domu Europy mają charakter publiczny. Udział w debacie jest równoznaczny ze zgodą na utrwalanie i wykorzystywanie Państwa wizerunku przez Parlament Europejskim do działań informacyjnych.