Zaproszenie: Konkurs grantowy na prowadzenie Punktów Europe Direct


Komisja Europejska wkrótce ogłosi zaproszenie do składania wniosków, którego celem będzie wybór partnerów do prowadzenia Punktów Europe Direct w latach 2021-2025. Składanie wniosków odbywać się będzie elektronicznie poprzez portal „Funding & tender opportunities” na stronie https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal.

Zapraszamy do śledzenia na bieżąco informacji zamieszczanych na stronie i w mediach społecznościowych Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz na stronie „Funding & tender opportunities”, gdzie pojawi się więcej szczegółów dot. niniejszego konkursu.

Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct składa się z ponad 450 punktów znajdujących się we wszystkich krajach Unii Europejskiej (https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_pl). W grudniu 2020 zakończy się obecny okres funkcjonowania sieci. Dzięki piątej edycji konkursu grantowego dla sieci Punktów Europe Direct na lata 2021–2025, Komisja Europejska i Parlament Europejski będą nadal zapewniać obywatelom krajów członkowskich dostęp do informacji nt. działania i struktury UE.

Źródło: Strona internetowa Przestawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.