Dziś Dzień Technologii Cyfrowych 2018


Dziś (10 kwietnia 2018 roku) na zaproszenie Komisji spotykają się ministrowie i przedstawiciele krajów UE, przedstawiciele przemysłu, środowisk akademickich oraz społeczeństwa obywatelskiego. Celem jest promocja współpracy w dziedzinie sztucznej inteligencji, łańcucha bloków (ang. blockchain), e-zdrowia, innowacji.

Dyskusje będą dotyczyć tego, w jaki sposób rozwój techniczny będzie kształtował przyszłość Europy oraz dlaczego kluczową kwestią jest budowanie silnego jednolitego rynku cyfrowego i zwiększenie inwestycji oraz rozwój umiejętności cyfrowych.

Po zeszłorocznym Dniu Technologii Cyfrowych w Rzymie, który zapoczątkował owocną współpracę w obszarach takich jak wysokowydajne systemy obliczeniowe, oparta na sieci mobilność i cyfryzacja przemysłu, Komisja postanowiła powtórzyć tę inicjatywę mającą zachęcić do ściślejszej współpracy w dziedzinie technologii cyfrowej.

W ciągu jednego roku poczyniono znaczne postępy na drodze do jednolitego rynku cyfrowego. Koniec opłat roamingowych i możliwość przenoszenia treści online stały się częścią życia Europejczyków. Bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz pierwsze ogólnounijne przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa wejdą w życie w maju 2018 r.

Wiele propozycji wymaga jeszcze uzgodnienia. Europa powinna iść naprzód i opierać się na jednolitym rynku cyfrowym, zwiększać inwestycje i wspierać współpracę w kluczowych obszarach, takich jak sztuczna inteligencja, łańcuch bloków, e-zdrowie i innowacje.

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego, stwierdził: Europejczycy zaczynają odczuwać korzyści wynikające z jednolitego rynku cyfrowego. Mogą oni teraz podróżować bez opłat roamingowych i korzystać za granicą ze streamingu swoich ulubionych filmów i muzyki. Wkrótce blokowanie geograficzne podczas zakupów online będzie tylko odległym wspomnieniem. Nasze dane osobowe od dnia 25 maja będą lepiej chronione. Tegoroczny Dzień Technologii Cyfrowych jest doskonałą okazją do podkreślenia tego, co udało nam się osiągnąć, ale też okazją do zachęcenia państw członkowskich UE, aby przyspieszyły prace nad wnioskami ustawodawczymi, które wymagają jeszcze przyjęcia. Musimy wspólnie przygotować naszą cyfrową przyszłość, musimy więcej działać, łącząc siły i środki, aby wykorzystać możliwości stwarzane przez technologie, takie jak sztuczna inteligencja, czy technologia blokowa. (tekst otwarcia będzie dostępny tutaj od 10 kwietnia około godziny 9:30 czasu środkowoeuropejskiego).

Marija Gabriel, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, powiedziała: Cyfryzacja zmienia nasze społeczeństwo. Możemy w pełni czerpać z niej korzyści tylko dzięki ścisłej i owocnej współpracy. Skoordynowane zobowiązania i inwestycje na poziomie UE są konieczne, aby sprostać przyszłym wyzwaniom. Mam nadzieję, że Dzień Technologii Cyfrowych w 2018 r. przyczyni się do zacieśnienia europejskiej współpracy cyfrowej w dziedzinie sztucznej inteligencji i e-zdrowia oraz zachęci wszystkie państwa członkowskie UE i zainteresowane podmioty do wsparcia naszych wysiłków, aby Europa nadal była światowym liderem, również w epoce cyfrowej.

Do najważniejszych wydarzeń w ramach Dnia Technologii Cyfrowych 2018 należą deklaracje mające na celu:

  • Połączenie sił w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI): Sztuczna inteligencja może przynieść ogromne korzyści naszemu społeczeństwu i gospodarce, takie jak lepsza opieka zdrowotna, bezpieczniejszy transport, bardziej konkurencyjny przemysł. Aby w pełni wykorzystać możliwości jakie oferuje sztuczna inteligencja, państwa europejskie powinny ze sobą współpracować, korzystając przy tym z najwyższych standardów ochrony danych. W najbliższych tygodniach Komisja przyjmie komunikat w sprawie sztucznej inteligencji. Więcej informacji na temat deklaracji w sprawie sztucznej inteligencji będzie dostępnych tutaj od 10 kwietnia około godz. 13:00 czasu środkowoeuropejskiego.

  • Tworzenie europejskiego partnerstwa w zakresie technologii łańcucha bloków: W lutym 2018 r. Komisja Europejska zainaugurowała Unijne Obserwatorium i Forum ds. Łańcucha Bloków i zainwestuje około 300 mln euro w projekty wspierające wykorzystanie łańcucha bloków. Jednocześnie państwa członkowskie bardzo aktywnie wspierają ekosystemy łańcucha bloków, przeprowadzając eksperymenty i ogłaszając działania na szczeblu rządowym. Aby wykorzystać wiele możliwości, jakie oferuje łańcuch bloków i uniknąć fragmentarycznego podejścia, Komisja stworzy podstawę do ustanowienia europejskiego partnerstwa na rzecz technologii łańcucha bloków i promowania infrastruktury interoperacyjnej, która ulepszy zaufane usługi cyfrowe. Więcej informacji na temat deklaracji w sprawie technologii łańcucha bloków będzie dostępnych tutaj od 10 kwietnie około godz. 15:30 czasu środkowoeuropejskiego.

  • Wymiana danych w celu personalizacji opieki zdrowotnej: Sednem innowacji w zakresie opieki zdrowotnej wykorzystującej potencjał danych są potrzeby obywateli, którzy mają ważną rolę do odegrania. Deklaracja dotycząca e-zdrowia ma na celu powiązanie dostępu do istniejących i przyszłych genomowych baz danych w całej Unii Europejskiej, co przyczyni się do rozwoju badań w zakresie rzadkich chorób, raka, farmakogenomiki, profilaktyki chorób, chorób mózgu oraz innych schorzeń. Wzmocniona współpraca między państwami członkowskimi pomoże rozwiązać problem braku interoperacyjności i rozdrobnienia inicjatyw w całej UE, gwarantując jednocześnie stosowanie najwyższych europejskich norm w zakresie ochrony danych osobowych. Dzięki temu UE będzie również w stanie utrzymać czołową pozycję w dziedzinie globalnej medycyny spersonalizowanej, rozwijając wkład naukowy i konkurencyjność przemysłową. Więcej informacji na temat deklaracji w sprawie genomowych baz danych będzie dostępnych tutaj od 10 kwietnia około godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

  • Wspieranie innowacji przy pomocy nowego narzędzia internetowego: Radar innowacji może pomóc w kojarzeniu innowatorów z podmiotami, które mogą pomóc we wprowadzeniu ich innowacji na rynek. Podczas Dnia Technologii Cyfrowych 2018 Komisja zachęca do współpracy na rzecz wspierania przełomowych innowacji w Europie. Inicjatywa ma również na celu dalsze rozwijanie narzędzia internetowego i wzbogacenie go o najlepsze krajowe projekty na rzecz innowacji. Więcej informacji na temat deklaracji w sprawie radaru innowacji będzie dostępnych jutro tutaj od 10 kwietnia godz. 17:30 czasu środkowoeuropejskiego.

  • Testy transgranicznych korytarzy 5G, których celem jest wspieranie opartej na sieci i zautomatyzowanej mobilności: Pierwsze testy korytarzy na dużą skalę zostały zapowiedziane we wrześniu 2017 r. Jutro Hiszpania i Portugalia podpiszą protokół ustaleń w celu rozpoczęcia współpracy. Więcej informacji na temat protokołu ustaleń będzie dostępnych tutaj od 10 kwietnia około godz. 11:30 czasu środkowoeuropejskiego.

Kontekst

Podczas Dnia Technologii Cyfrowych w 2017 r. skupiono się na pięciu inicjatywach.

Źródło: Komunikat prasowy Komisji Europejskiej z dnia 9 kwietnia 2018 r.