Konkurs dla dzieci i młodzieży - Europa na moim podwórku


Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Wrocław serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficzno-językowym "Europa na moim podwórku", w którym główną nagrodą jest tablet!

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz klas II-III gimnazjów, które mieszczą się na terenie województwa dolnośląskiego. Obejmuje on dwie kategorie wiekowe:

  • I kategoria wiekowa: klasy IV-VI szkoły podstawowej (9-12 lat) - Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu "Europa na moim podwórku",
  • II kategoria wiekowa: klasy VII-VIII szkoły podstawowej oraz klasy II-III gimnazjum (13-16 lat) - Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu "Europa na moim podwórku".

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie przez ucznia pracy konkursowej składającej się z:

1. fotografii oraz

2. pracy pisemnej stanowiącej opowiedź na list otrzymany od kolegi z zagranicy (załącznik właściwy dla danej kategorii wiekowej),

która w najlepszy sposób przedstawia elementy materialnego, niematerialnego, naturalnego lub cyfrowego dziedzictwa kulturowego powiązanego w dowolnej formie z miejscowością ucznia zlokalizowaną na terytorium województwa dolnośląskiego.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie w formie elektronicznej pracy konkursowej (fotografii oraz pracy pisemnej) wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu "Europa na moim podwórku") **do dnia 15 czerwca 2018 r. na adres mailowy: ** (tytuł e-maila: Konkurs fotograficzno-językowy „Europa na moim podwórku”).

Uwaga! Termin nadsyłania prac został przedłużony do 22 czerwca 2018 r.!

Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wybierze dwie zwycięskie prace (po jedej z każdej kategorii wiekowej), których autorzy otrzymają tablet. Ponadto, Komisja Konkursowa wybierze także cztery wyróżnione prace (po dwie z każdej kategorii wiekowej), których autorzy otrzymają gry planszowe wybrane przez Organizatora.

Wszyscy laureaci konkursu (tj. autorzy prac zwycięskich oraz wyróżnionych) otrzymają również zestaw gadżetów Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Wrocław.

Konkurs trwa od 30 kwietnia 2018 r. **Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 30 czerwca 2018 r.**na stronie internetowej Punktu Informacji Europejskie Europe Direct-Wrocław: oraz na profilu na Facebooku:

Szczegóły w Regulaminie konkursu "Europa na moim podwórku".

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do regulaminu

Załącznik nr 2 do regulaminu

Załącznik nr 3 do regulaminu