Zaproszenie: Z Widokiem na Europejski Filar Praw Socjalnych


Polecamy serdecznie kolejną debatę z cyklu "Z Widokiem na Europejski Filar Praw Socjalnych" organizowaną przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu, która odbędzie się 29 maja o godz. 11:00 w Domu Europy (ul. Widok 10 we Wrocławiu.

O Europejskim Filarze Praw Socjalnych

17 listopada 2017 r. na Szczycie Społecznym na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego w Göteborgu Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska uroczyście proklamowały Europejski Filar Praw Socjalnych. Inicjatywa ma na celu zapewnienie obywatelom nowych i bardziej skutecznych praw i opiera się na 20 podstawowych zasadach, uszeregowanych w ramach trzech kategorii:

  • szanse i dostęp do zatrudnienia,
  • uczciwe warunki pracy,
  • ochrona socjalna i integracja społeczna.

Zasady zawarte w filarze dotyczą m.in. prawa do sprawiedliwych płac, opieki zdrowotnej, uczenia się przez całe życie, lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, równości płci, dochodu minimalnego. Dzięki Europejskiemu Filarowi Praw Socjalnych UE broni praw swoich obywateli w szybko zmieniającym się świecie.

Czy jednak działania te okażą się wystarczające i przyczynią się do poprawy sytuacji na europejskim rynku pracy i wzmocnienia ochrony socjalnej?

Porozmawiamy o tym na kolejnej #DebataWidok, podczas której przybliżymy zasady filaru i perspektywy jego realizacji przez państwa członkowskie, partnerów społecznych i społeczeństwo obywatelskie.

W dyskusji udział wezmą:

  • Ewa Grzebieniak – Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
  • Krzysztof Nowaczek – Zastępca Kierownika Wydziału w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego,
  • Andrzej Otręba - Przewodniczący Dolnośląskiej Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
  • Marek Pasztetnik - Prezes Zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy, członek Team Europe,
  • dr Ewa Szostak – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych, członkini Team Europe.

Debatę poprowadzi redaktor Filip Marczyński.

Organizatorzy proszą o potwierdzenie przybycia do dnia 25.05.2018 na www.bit.ly/widok_prawasocjalne, mailowo na lub telefonicznie na 71 324 09 04.