Dialog Obywatelski "Unia Europejska i jej sąsiedztwo – czy mamy się czego obawiać?"


Dialog Obywatelski "Unia Europejska i jej sąsiedztwo – czy mamy się czego obawiać?" z udziałem Macieja Popowskiego Wicedyrektora Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej, Europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia (DG NEAR)

Spotkanie z Dyrektorem Maciejem Popowskim będzie okazją do rozmowy na temat wyzwań, jakie przed Wspólnotą postawił 2017 rok i co czeka Unię w 2018 roku. Podczas Dialogu będziemy mieli szansę dowiedzieć się m.in., jaką politykę prowadzi obecnie Unia w zakresie rozszerzania swoich granic i prowadzenia rozmów akcesyjnych. Jak wygląda współpraca z potencjalnymi i aktualnie kandydującymi państwami do członkowstwa w Unii? Jakie korzyści przynosi współpraca na poziomie regionalnym poprzez udział w Partnerstwie Wschodnim i Unii dla Śródziemnomorza? Unia Europejska poprzez Dyrekcję Generalną NEAR w swoich działaniach prowadzi aktywną politykę ze wschodnimi i południowymi sąsiadami – zarówno najbliższymi, tj. Ukrainą, Białorusią i Rosją oraz państwami niegraniczącymi bezpośrednio z UE, m.in. z Turcją, Izraelem, Jordanią, Libią. DG NEAR odpowiada także za stosunki z krajami należącymi do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, w dziedzinach bezpośrednio wpływających na politykę realizowaną przez Komisję Europejską.

Maciej Popowski jest zastępcą dyrektora generalnego w Dyrekcji Generalnej ds Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia (ang DG NEAR). Polski dyplomata z 25-letnim doświadczeniem zawodowym. Był dyrektorem do spraw europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP w czasie polskich negocjacji akcesyjnych. W latach 2001-2008 był zastępcą szefa Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. W latach 2003-2008 był pierwszym stałym przedstawicielem Polski w Komitecie Politycznym i Bezpieczeństwa UE. Następnie dołączył do Komisji Europejskiej, jako dyrektor w Dyrekcji Generalnej ds Rozwoju. W 2009 roku został oddelegowany z Komisji Europejskiej, aby stać się szefem gabinetu Jerzego Buzka, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. W latach 20011-2015 pracował jako zastępca sekretarza generalnego Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ - ang. EEAS).

Dialogi Obywatelskie odbywają się od 2012 roku – w Polsce będzie to kolejne takie wydarzenie. W 2015 roku wiele emocji wzbudziła debata o TTIP z Komisarz ds. handlu Cecilią Malmström. W kwietniu 2017 r. komisarz Malmström ponownie odwiedziła Warszawę – tym razem dyskutowała o umowie gospodarczej UE-Kanada (CETA). W październiku 2016 i ponownie w maju 2017 Dialogi Obywatelskie w Polsce prowadził także Vytenis Andriukaitis Komisarz UE do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności, a w czerwcu 2017 Johannes Hahn Komisarz ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia. W 2017 roku odbyły się liczne Dialogi z udziałem Komisarz Elżbiety Bieńkowskiej, które były okazją do rozmowy m.in. na temat europejskiego potencjału obronnego i przyszłości Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony.

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/home_pl