Konkurs plastyczny "EUropa moich marzeń"


Serdecznie zapraszamy dzieci oraz młodzież w wieku 7 - 15 lat z województwa dolnośląskiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "EUropa moich marzeń".

Masz pomysł na kierunek, którym powinna podążać Unia Europejska? Pokaż nam EUropę swoich marzeń w formie plastycznej!

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej w dowolnej formie (m.in. rysunek, malunek, rzeźba, kolaż, drzeworyt, linoryt), która będzie przestawiała wizję Europy marzeń oraz pokazywała kierunek, którym ma podążać Unia Europejska, aby ją osiągnąć.

Praca konkursowa musi nawiązywać do jednego z poniższych tematów - priorytetów UE, które będą tematem dyskusji toczącej się w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy:

  1. walka ze zmianami klimatu i ochrona środowiska, w tym polityka Europejskiego Zielonego Ładu,
  2. działania na rzecz sprawiedliwości społecznej i dobrobytu, w tym Gospodarka służąca ludziom, a także równości;
  3. transformacja cyfrowa, w tym strategia Europa na miarę ery cyfrowej,
  4. promowanie europejskich wartości,
  5. zwiększanie znaczenia Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej,
  6. umacnianie demokratycznych podstaw Unii.

Wśród nadesłanych prac Komisja konkursowa wybierze trzech zwycięzców, którzy otrzymają duże zestawy do prac plastycznych (przykładowy zestaw dla zwycięzcy: sztaluga, tablica malarska, farby, paleta do mieszkania farb, zestaw pędzli, kredki, flamastry, blok rysunkowy, plastelina, modelina, etc.). Dodatkowo komisja może wybrać również wyróżnione prace, których autorzy otrzymają zestawy małego plastyka. Wszyscy laureaci otrzymają zestawy gadżetów Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Wrocław.

Nadesłane prace zostaną zamieszczone w internetowej galerii znajdującej się na naszej stronie internetowej.

Konkurs trwa od 25 stycznia do 26 lutego 2021 r. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona do 5 marca 2021 r.

AKTUALIZACJA Z 22.02.2021 r. - Czas na nadesłanie prac został wydłużony do 5 marca 2021 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 12 marca 2021 r.

Szczegóły konkursu, w tym zasady zgłoszenia pracy konkursowej, znajdują się w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Zachęcamy do udziału!

Regulamin

Regulamin - aktualizacja z 22.02.2021 r.

Załącznik do regulaminu