Zaproszenie: W stronę "mojej" Unii Europejskiej - debata otwarta o przyszłości Europy


Instytut Politologii oraz Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, we współpracy z Biurem Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu, mają przyjemność zaprosić na webinarium: W stronę „mojej” Unii Europejskiej: Dyskusja otwarta o przyszłości Europy, które odbędzie się 17 marca w godz: 9:30-12:45 na platformie BigMarker.

W kontekście Konferencji w sprawie przyszłości Europy, która ma się rozpocząć w maju 2021, celem webinarium jest przybliżenie jego uczestnikom najpilniejszych wyzwań stojących obecnie przed Europą, a także poznanie oczekiwań, jakie formułują wobec „swojej” Unii Europejskiej.

PROGRAM: 9:30 - Powitanie uczestników Prof. dr hab. Robert Alberski, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

9:35 - Konferencja w sprawie przyszłości Europy: idea i formuła Leszek Gaś, Dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu Jacek Wasik, Dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu

9:45-11:15 Panel I- Unijne polityki publiczne w dobie pandemii Moderacja: Dr Karolina Borońska-Hryniewiecka Instytut Politologii, Team Europe

  • Zrównoważone zarządzanie gospodarcze i finansowe - Dr Justyna Bokajło Instytut Studiów Międzynarodowych
  • Europejski Zielony Ład - Dr Monika Paradowska Instytut Studiów Międzynarodowych
  • Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony - Dr hab. Arkadiusz Domagała Instytut Politologii, Team Europe
  • Polityka migracyjna - Prof. UWr dr hab. Patrycja Matusz Instytut Studiów Międzynarodowych Sesja Q&A

11:30-12:45 Panel II Jaka wspólnota polityczna? Moderacja: Prof. UWr dr hab. Leszek Kwieciński Instytut Studiów Międzynarodowych, Team Europe

  • Demokratyzacja procesów wyborczych i instytucji UE-Prof. UWr dr hab. Anna Pacześniak Katedra Studiów Europejskich
  • Jaka rola dla parlamentów narodowych?-Dr Karolina Borońska-Hryniewiecka Instytut Politologii, Team Europe
  • Obywatele i rządy prawa w UE- Dr Agnieszka Florczak Instytut Politologii, Team Europe Sesja Q&A

12:45 - Podsumowanie i zakończenie webinarium

Zapraszamy do rejestracji poprzez kliknięcie na link.