Zaproszenie: Spotkania online o portalu Access2Markets dla przedsiebiorców


Komisja Europejska zaprasza na spotkanie on-line o portalu Access2Markets dla przedsiębiorców, którzy chcą wejść na nowe rynki korzystając z możliwości, jakie dają umowy i porozumienia zawarte przez Unię Europejską. Access2Markets to interaktywne kompendium wiedzy dla mniejszych firm, dla których handel międzynarodowy jest szansą na rozwój.

Szkolenie i warsztaty online z zakresu używania portalu Access2Markets odbędą się w środę 12 maja 2021, w godz. 9.00 – 13.00

O platformie Access2Markets

13 października Komisja Europejska (KE) uruchomiła platformę Access2Markets. Nowy portal nie tylko łączy w sobie informacje z bazy danych dostępu do rynków (Market Access Database „MADB”) oraz „Trade Helpdesk”, ale wprowadza również wiele nowych funkcji oraz informacji.

Aby zapewnić szybkie zapoznanie się z portalem przez europejską społeczność biznesową, KE organizuje warsztaty dla przedstawicieli firm oraz powiązanych organizacji w różnych państwach członkowskich.

Access2Markets to kompleksowy “one-stop-shop” przeznaczony dla mniejszych firm, umożliwiający szybkie uzyskanie informacji o warunkach handlowych dotyczących importu do UE i eksportu na ponad 120 rynków zagranicznych.

Portal dostarcza informacji o wybranych produktach oraz umowach handlowych UE, a także poradniki, filmy instruktażowe oraz wiele więcej - we wszystkich oficjalnych językach UE.

Dodatkowo znajdą tam Państwo nowe narzędzie do oceny reguł pochodzenia produktu ROSA (Rules of Origin Self-Assessment), które wyjaśnia zasady „narodowości ekonomicznej” oraz oferuje dostosowaną listę kontrolną pomagającą określić odpowiednie zasady do wybranego produktu. Użytkownicy mogą również używać portalu do zgłaszania napotykanych barier handlowych.

Access2Markets powstał po to, aby pomóc wszystkim przedsiębiorcom korzystać z sieci europejskich umów handlowych. Dostęp do portalu jest całkowicie bezpłatny!

Prezentacja online „na żywo” pozwoli lepiej zrozumieć portal i oferowane przez niego narzędzia. Warsztaty umożliwią również udostępnianie informacji o portalu w ramach Państwa społeczności, a także zaoferowanie dalszych sesji szkoleniowych, aby uczyć innych (w tym mniejsze firmy) jak najlepiej wykorzystać portal Access2Markets. W tym celu po warsztatach dostarczymy zestaw szkoleniowy.

Zachęcamy do przekierowania tego zaproszenia do Państwa współpracowników. O przyznaniu miejsca na szkoleniu decyduje termin rejestracji.

Organizatorzy proszą o o rejestrację na warsztaty do poniedziałku 10 maja 2021 r. poprzez wypełnienie formularza w LINKU. Po rejestracji otrzymacie Państwo mailem link do warsztatów online na platformie WebEx.

Warsztaty będą również dostępne w formie nagrania, które zostanie przesłane do uczestników wraz z prezentacją PowerPoint. Taki zestaw szkoleniowy pomoże Państwu utrwalić zdobytą wiedzę i może okazać się pomocny w szkoleniach wewnętrznych. Nagranie może być również wykorzystane przez Komisję Europejską do celów informacyjnych i udostępnione publicznie.

Więcej informacji: