Dialog Obywatelski w Opolu - krótkie podsumowanie


W dniu 29 czerwca 2018 r. uczestniczki z Wrocławia uczestniczyły w Dialogu Obywatelskim "Nowe perspektywy dla przedsiębiorców i konsumentów" z udziałem p. Elżbiety Bieńkowskiej, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP oraz p. Danuty Jazłowieckiej, posłanki do Parlamentu Europejskiego, która zasiada w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Spotkanie miało miejsce w Centrum Nauki Biznes Politechniki Opolskiej (ul. Waryńskiego 4) i zostało w pełni poświęcone przyszłości małych i średnich przedsiębiorstw w świetle nowego długoterminowego budżetu UE na lata 2021-2027.

Organizatorami spotkania było Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu. Parnerami wydarzenia byli: Parlament Europejski, Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Opolska Izba Gospodarcza, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Opole, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Wrocław oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Katowice.