Wspólne spotkanie informacyjne programów „Europa dla obywateli”, Horyzont 2020, Interreg oraz URBACT III: 8 lutego 2018, WROCŁAW


Wspólne spotkanie informacyjne programów europejskich! Spotkanie odbędzie się 8 lutego br. w godzinach 10:00-15:00 w Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej we Wrocławiu (ul. Piłsudskiego 74 50-020 Wrocław).

Celem spotkania jest przybliżenie przedstawicielom organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych, kulturalnych, badawczych, aktywistom i społecznikom, osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych – zasad ubiegania się o dofinansowanie w programach Unii Europejskiej: „Europa dla obywateli”, Horyzont 2020, Interreg oraz URBACT III.

Program i formularz zgłoszeniowy: